top of page

The beginning

"Better not begin. But if you begin better finish." (Chögyam Rinpoche)

"Yoga förknippas ofta med ökat välbefinnande, och som regel mår du också härligt efter att ha gjort yoga. Traditionellt handlar yoga dock inte om att må bra, utan om transformation. Det handlar om att öppna dig så mycket du kan och därigenom få fram din fulla mänskliga potential. Det är ett radikalt projekt, det kräver att du ser dig själv och ditt liv i ögonen.

Yoga erbjuder dig en väg in i de djupare lagren av dig själv, och om du väl har öppnat dig för denna process finns i regel inte återvändo. " (Simon Krohn)

Ovan stycken är hämtade från boken Närmare något av Simon Krohn. En text som väldigt fint sammanfattar hur jag tänkte när jag började praktisera yoga. En önskan om en smidigare kropp fick mig att besöka det där första yogapasset på gymmet. En upptäckt av "allt det där andra" gjorde och gör att jag fortfarande kommer tillbaka till min matta varje dag. Ju mer jag praktiserar yoga desto mer inser jag att där finns att lära mig.

bottom of page