top of page

Köpvillkor 

14 dagars ångerrätt
När du anmäler dig till en kurs/workshops är det 14 dagar ångerrätt från det datum du fått din plats bekräftad. Inte från och med det datum du betalat.Om du bokar dig mindre än 14 dagar innan starten av ett arrangemang har du ingen ångerrätt.

Enligt lagen har du 14 dagar ångerrätt när du handlar online. Detta gäller dock inte onlinekurser eller fritidstjänster, resor, retreat, eller event där näringsidkaren har tagit in externa tjänster. För resor kan din reseförsäkring dock gälla, kontakta ditt försäkringsbolag för att ta reda på hur just ditt avtal ser ut.

Återbetalningar
Inga återbetalningar görsom du uteblir från kurs/workshops eller något annat arrangemang. Vi planerar, förbereder och avgör om vi kan hålla våra utbildningar och event utifrån antal anmälda deltagare. Vi gör detta med full dedikation och räknar med att studenter/deltagare som har åtagit sig att komma, kommer. I utbyte mot vårt löfte att hålla vårt åtagande att leverera tjänsten, ber vi våra elever att hålla sina löften att betala och delta.
Din avgift täcker kostnaderna för lokaler, planering och utförande.
Betalning för lokal, material, resor eller andra utgifter sker i utbyte mot att en plats bokas för dig. Om du mottagit bekräftelse för att hålla din plats, godkänner du att betala resten av din faktura i enlighet med betalningsplanen du registrerar dig oavsett om du faktiskt deltar.

Ta igen missat utbildningstillfälle
Vi förstår att livet händer, oavsett planer. Av rättvisa till alla våra studenter gör vi inte undantag med vår återbetalningspolicy, och vi måste förbli konsekventa. Om du skulle bli akut sjuk eller råka ut för en nödsituation, maila så tar vi det därifrån. 

Vid ändrade omständigheter
Vid oförutsägbara händelser som ligger bortom arrangörens kontroll tillämpas force majeure, force majeur kan tillämpas vid oförutsägbara händelser som ligger bortom vår kontroll som arrangör, och påverkar förutsättningarna att uppfylla avtalet eller genomföra arrangemanget.
Detta kan innebära att hela, eller delar av, arrangemanget sker online istället för på plats, men fortfarande vid samma tillfälle som planerat.
Om arrangemanget skulle flyttas till ett annat datum kan du välja att behålla din plats vid det nya datumet, ha din fulla erlagda betalning innestående till valfritt kommande arrangemang, eller få återbetalning. Om vi som arrangörer lagt betalning för ditt boende, lokalhyra eller annan extern tjänst eller kostnad får du då tillbaka din investering minus de utläggen. 

Onlineprodukter
Betalning för onlineprodukter ger dig direkt tillgång till innehållet. Vid köp av onlineprodukter så som exemplevis, men inte enbart begränsat till, onlinekurser, klasser, nedladdningsbara filer avsäger du dig 14 dagars ångerrätt då du får direktaccess till kursen.

 

Frågor? Maila: bhekamotion@gmail.com

bottom of page